definitie van intimidatie

Intimidatie betekent mishandelen, ergeren of straffen en kan worden gebruikt in relatie tot een persoon of een dier. Bijgevolg is intimidatie allemaal gedrag met een beledigende en gewelddadige component.

Verschillende vormen van intimidatie

Seksuele intimidatie komt normaal gesproken voor op de werkplek en wordt beschouwd als een vorm van geweld en discriminatie.

Sommige schoolgaande kinderen worden misbruikt door hun leeftijdsgenoten. Dit fenomeen staat internationaal bekend als pesten. Dit soort agressie is gebaseerd op minachting, spot en gebrek aan respect.

Slachtoffers van intimidatie of pesterijen op het werk lijden onder druk, minachting en vernedering. Deze vorm van intimidatie kan op verschillende manieren worden gedaan: aanvallen op het privéleven van de werknemer, het verspreiden van valse geruchten, organisatorische maatregelen die de geïntimideerden schade toebrengen, enz.

Als een dier wordt mishandeld, bijvoorbeeld met totaal onnodige mishandeling of bestraffing, is het ook een specifieke vorm van intimidatie. Deskundigen in dit soort gedrag zijn van mening dat wreedheid jegens dieren een indicator is van andere vormen van geweld.

In de afgelopen jaren zijn er protocollen opgesteld om slachtoffers van intimidatie te voorkomen en te verzorgen. Anderzijds mag niet worden vergeten dat beledigend taalgebruik ook een instrument is dat de persoonlijke waardigheid kan schenden.

Juridisch gezien

Op het gebied van recht is het de bedoeling dat de wetten een effectief antwoord geven op de sociale realiteit. In die zin hebben de verschillende vormen van intimidatie de behoefte doen ontstaan ​​om een ​​wettelijk kader te creëren om ze te bestrijden. De wetten beschouwen dit soort situaties dus met verschillende doelstellingen: de waardigheid van mensen beschermen, het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie, het recht op privacy en het recht op integriteit toepassen.

Intimidatie of seksuele intimidatie moet worden begrepen in de context van een machocultuur

Seksuele intimidatie van vrouwen schaadt hun emotionele stabiliteit, hun gezinsomgeving en hun relaties met andere mensen. Geconfronteerd met deze situatie hebben sommige regeringen reclamecampagnes gelanceerd om de bevolking bewust te maken van dit ongewenste gedrag.

Houd er rekening mee dat seksuele intimidatie geen geïsoleerd gedrag is, maar meestal deel uitmaakt van een cultuur en een macho-mentaliteit.

Normaal gesproken impliceert seksuele intimidatie dat er sprake is van een situatie van ondergeschiktheid en op deze manier is degene die hem lastigvalt meestal een baas of meerdere die zijn positie gebruikt om een ​​werknemer seksueel lastig te vallen. Als algemene richtlijn geldt dat pesterijen of intimidatie leiden tot bedreigingen, aanvallen en intimidatie.

Foto's: Fotolia - Zinkevych / JKOP82