definitie van sociaal-cultureel

De term sociaal-cultureel wordt gebruikt om te verwijzen naar elk proces of fenomeen dat verband houdt met de sociale en culturele aspecten van een gemeenschap of samenleving. Op deze manier zal een sociaal-cultureel element uitsluitend te maken hebben met menselijke prestaties die zowel kunnen dienen om het gemeenschapsleven te organiseren als om er betekenis aan te geven.

Wanneer het adjectief sociaal-cultureel wordt toegepast op een fenomeen of proces, verwijst het naar een door de mens geconstrueerde realiteit die mogelijk te maken heeft met hoe mensen met elkaar omgaan, met de omgeving en met andere samenlevingen. In die zin kunnen vorderingen of sociaal-culturele creaties van de mens, vanaf de eerste dagen van zijn bestaan, de verschillende vormen van organisatie en sociale hiërarchie zijn, de verschillende artistieke uitingen, de oprichting van instellingen die tot doel hadden het leven in de gemeenschap te ordenen, de vaststelling van morele gedragsnormen, de ontwikkeling van religies en denkstructuren, de oprichting van onderwijssystemen, enz.

Met een voorbeeld zullen we het beter begrijpen ... Socioculturele animatie is een getrouwe exponent van een socioculturele productie geconstrueerd door de mens en die ons in staat stelt om de interactie tussen individuen met elkaar, met hun omgeving en met andere samenlevingen te observeren.

Het bestaat uit een reeks acties die worden ontplooid door mensen, groepen of instellingen in een gemeenschap of sector ervan en op een geografische locatie als raamwerk. De missie is het bevorderen van een participatieve houding bij de leden om zo bij te dragen aan sociale en culturele ontwikkeling.

De term sociaal-cultureel is momenteel vooral gerelateerd aan verschillende culturele en intellectuele producten. Om een ​​sociaal-culturele studie uit te voeren, kan de mens zijn toevlucht nemen tot tal van wetenschappen zoals sociologie, antropologie, geschiedenis, taalkunde, onderwijs, archeologie, politiek, pedagogiek, communicatie, semiologie, filosofie en zelfs psychologie. Al deze wetenschappen hebben te maken met de prestaties van de mens in een bepaalde tijd en ruimte die de resultaten van hun acties volledig specifiek en uniek maken, en moeten daarom worden geanalyseerd in het licht van de omstandigheden of specificiteiten van een dergelijke situatie.

Socioculturele studies omvatten altijd verbanden met concepten en termen zoals ideologie, communicatie, etniciteit, sociale klassen, denkstructuren, geslacht, nationaliteit, productiemiddelen en vele andere die dienen om de unieke elementen van elke gemeenschap, samenleving en etnische groep te begrijpen.

Als gevolg hiervan heeft het concept dat het niet inneemt een directe link met de concepten van samenleving en cultuur, het is belangrijk dat we ze ook aanspreken om er een alomvattend begrip van te krijgen.

Maatschappij en cultuur

Een samenleving is een groep individuen die in dezelfde context met elkaar omgaan en die allemaal door dezelfde cultuur worden doorkruist, dat wil zeggen dat ze dezelfde cultuur delen en een reeks kwesties die hun gebruiken en levensstijl bepalen. Het is vermeldenswaard dat dit alles een bepaalde identiteit en een gevoel van verbondenheid ontwikkelt.

De samenleving is een vereniging van mensen die bestaat sinds de mens is gemaakt en op deze planeet is geplaatst, maar het is belangrijk om te benadrukken dat de organisatie in de loop van de tijd veel variaties heeft doorgemaakt en dat het in wezen nauw verband hield met de kenmerken van de tijd die was leefde. In de prehistorische fase had de samenleving bijvoorbeeld een hiërarchische ordening en waar de persoon die als de oudste of wijste werd beschouwd, degene was die het totale gezag concentreerde. Daarna, met het verstrijken van de tijd en de evolutie van ideeën, werd er vooruitgang geboekt in de richting van een meer democratische organisatievorm waarin elk individu dat aan die samenleving deelnam de mogelijkheid had om haar leider te worden.

Laten we dus eens kijken, om over de samenleving te spreken, die groep mensen moet: een geografisch gebied delen; elke groep zal een bepaalde sociale functie bekleden; gemeenschappelijke cultuur.

En van zijn kant impliceert cultuur de verschillende manieren en uitdrukkingen die aanwezig zijn in een bepaalde samenleving, dus het gebruik en de gebruiken, de praktijken en rituelen die worden uitgevoerd, de manier van kleden en de gedragsnormen kunnen worden opgenomen in de categorie cultuur. .