Categorie: Audio

Definitie van elektronische muziek

Definitie van elektronische muziek

Het is bekend als elektronische muziek naar degene die wordt gegenereerd door bepaalde elektronische apparaten zoals synthesizer of de monsternemeren dat kan in zijn geheel worden opgevat uit de geluiden en melodieën die deze machines produceren ... of uit een nummer dat al is gemaakt en voltooid door een artiest, dat is aangepast door en dankzij de toepassing van deze technologie, waardoor een nieuw artistieke creatie die het geluid en de tekst van het origineel aan de basis zal behouden.
Definitie van muzieknoot

Definitie van muzieknoot

De muzieknoot kan worden opgevat als het meest basale en essentiële element van geluid en muziek. De muzieknoot is het element waaruit de verschillende melodieën en harmonieën in de muziek zijn samengesteld, aangezien elk van hen een bepaald en ondeelbaar geluid vertegenwoordigt dat, samen met anderen, een complexer en langduriger geluid creëert.
Definitie van DJ

Definitie van DJ

Deze afkorting komt overeen met het woord disc jockey, dat zou kunnen worden vertaald als recordoperator. Een DJ is dus de persoon die zich toelegt op het mixen of afspelen van muziek uit verschillende geluidsbronnen.Hoewel het in het Spaans vertaald kan worden als DJ, wordt deze term niet vaak gebruikt en heeft het een denigrerende connotatie, aangezien een DJ een onprofessionele DJ is met weinig herkenning.
Definitie van Listen

Definitie van Listen

De term luisteren verwijst naar de handeling van het horen, waarvoor het auditieve zintuig moet worden gebruikt. In sommige gevallen kan het woord luisteren te maken hebben met een houding in plaats van met een fysieke oefening en dit is de reden waarom de term 'horen' wordt gebruikt als een fysieke reactie en de term 'luisteren' wanneer wordt gesuggereerd dat de ontvanger van geluiden besteed er ook speciale aandacht aan.
Instrument - definitie, concept en wat het is

Instrument - definitie, concept en wat het is

Een instrument is elk gebruiksvoorwerp dat wordt gebruikt om een ​​soort activiteit uit te voeren, meestal een handmatige activiteit. De term instrument wordt ook gebruikt om naar een muzikaal object te verwijzen. Ten slotte spreken we soms van een instrument in figuurlijke zin en in deze gevallen wordt niet naar enig materieel object verwezen.Inst
Definitie van Gospel (muziek)

Definitie van Gospel (muziek)

Muziek Evangelie ook wel bekend als spirituele of evangelische muziek Het kan zijn oorsprong niet hebben gehad in een ander gebied dan het religieuze, meer precies, ontstaat in de Afro-Amerikaanse kerken van de 18e eeuw, maar het zou pas in het jaar 1930 populair worden en de belangstelling van het publiek wekken.
Definitie van Ballad

Definitie van Ballad

De term ballad kan verwijzen naar twee vormen van voorgedragen vers: de bekendste is momenteel degene die wordt herkend als een Latijns-Amerikaanse ballad met romantische boventonen; de andere is de oudste en meest traditionele versie van de ballade, die in sommige Scandinavische regio's van Europa werd gezongen en die naast traditionele liefdesverhalen ook reizen, avonturen en magische verhalen vertelde.
Definitie van melodie

Definitie van melodie

Het woord melodie komt van de Griekse termmeloidia wat 'zingen' betekent. In onze taal wordt het woord melodie gebruikt om een ​​reeks geluiden aan te duiden die op een speciale manier zijn verenigd of gegroepeerd rond een doel: een complexer en duurzamer geluid opbouwen dat aangenaam is voor het menselijk oor en dat er een soort van voortbrengt. van
Radiostation - definitie, concept en wat het is

Radiostation - definitie, concept en wat het is

Een radiostation is een communicatiemiddel dat radioprogramma's met verschillende soorten inhoud aanbiedt. Net zoals er verschillende communicatiekanalen zijn, zijn er ook verschillende radiostations waarop u kunt afstemmen door de specifieke frequentie in te stellen. Hoewel er momenteel andere vormen van communicatie zijn, zoals kranten, internet, film en televisie, is radio nog steeds een zeer live medium dat muzikale inhoud, nieuwsrubrieken en amusementsprogramma's aanbiedt.
Definitie van blues

Definitie van blues

Het is een muzikaal genre waarvan de oorsprong uit andere genres komt, met name gospel- en spirituele liederen van zwarten die in de Verenigde Staten aan slavernij zijn onderworpen. Daarom heeft de blues zijn historische wortels in Afrika. In die zin zongen de zwarte slaven die op de plantages in het zuiden van de Verenigde Staten werkten, om hun geest op te vrolijken en hun ongunstige situatie te boven te komen.
Definitie van afstemmen

Definitie van afstemmen

De term tuning heeft verschillende betekenissen: op het gebied van menselijke relaties, in systeemcommunicatie en op muzikaal gebied.Er is sprake van harmonie tussen twee of meer mensen als er een goede relatie tussen hen is of als ze een of ander toeval hebben. Een baas en een ondergeschikte zijn dus in goede harmonie als hun arbeidsrelatie harmonieus is en er een goede verstandhouding tussen hen is, aangezien ze het gemakkelijk eens zijn en hun manier van handelen compatibel is.
Definitie van Radionovela

Definitie van Radionovela

Televisie betekende een keerpunt in de vorm van entertainment voor gezinnen, tot dat moment was radio het communicatiemiddel bij uitstek in huizen. En net als op televisie is er een entertainmentaanbod op basis van informatieruimten, amusementsprogramma's en muzikale ruimtes, op de radio zijn er ook verschillende stations en verschillende inhoud.
Definitie van Declamation

Definitie van Declamation

Het juiste gebruik van de stem en intonatie vereist een bepaalde vocale techniek, ook wel declamatie genoemd. Het zelfstandig naamwoord declamatie komt overeen met het werkwoord declameren, wat reciteren betekent. In die zin is declamatie gerelateerd aan welsprekendheid, de kunst van het spreken in het openbaar en die op zijn beurt een intieme band heeft met poëzie of theater.
Definitie van volume

Definitie van volume

Met de term volume u kunt verwijzen naar verschillende problemen.Het eerste volume kan de ruimte die een lichaam op een bepaalde plaats inneemt, Het is te zeggen, de hoeveelheid ruimte die uw zaak inneemt en dat het vanwege de ondoordringbare toestand van de lichamen niet tegelijkertijd door een ander lichaam kan worden ingenomen.
Definitie van vocalisatie

Definitie van vocalisatie

Het woord vocalisatie wordt gebruikt om te verwijzen naar de handeling van het vocaliseren, dat wil zeggen, het voorbereiden van de stem die een persoon moet doen voordat deze in het openbaar wordt gebruikt, meestal als het gaat om zangers of mensen die zich toeleggen op spreken in het openbaar. Vocalisatie is altijd erg belangrijk en mag niet worden overgeslagen omdat, net zoals het gebeurt met de spieren of met andere delen van het lichaam, het intensieve gebruik van de stembanden zonder rust of zonder voorbereiding gemakkelijk verwondingen kan veroorzaken waardoor u verlies uw stem, kortstond
Definitie van Song

Definitie van Song

Het nummer wordt beschouwd als het product van een werk dat zowel muziek als melodie combineert met teksten en geluiden die door een zanger moeten worden uitgezonden. In tegenstelling tot veel andere muziekstukken, is wat misschien wel het meest duidelijk het nummer definieert, het feit dat het is ontworpen om vocaal te worden uitgevoerd door een zanger.
Definitie van Philharmonic Orchestra

Definitie van Philharmonic Orchestra

In zijn historische oorsprong was een filharmonisch orkest een muzikale vereniging die bestond uit muziekliefhebbers en het hoefden geen muzikanten te zijn. Dit gevoel is al verdwenen en vandaag is het filharmonisch orkest gelijk aan het symfonieorkest.Een filharmonisch orkest is het muzikale ensemble van het hoogste niveau in de westerse cultuur.
Audio - definitie, concept en wat het is

Audio - definitie, concept en wat het is

De verschillende manieren om geluiden over te brengen via een technologisch systeem of apparaat staan ​​bekend als audio. Met andere woorden, audiosystemen zijn systemen waarmee u geluiden kunt opnemen, opslaan of reproduceren. In die zin zijn er allerlei soorten apparaten of audiomedia, zoals onder meer radio, mp3, platenspeler, floppy disk of audioboeken.Wann
Definitie van Tempo

Definitie van Tempo

Het woord tempo is er een die wordt gebruikt om te verwijzen naar de muzikale tijd waarin een werk of muziekstuk wordt uitgevoerd. Het woord tempo is precies gerelateerd aan het idee van tijd en is waarschijnlijk afkomstig uit het Italiaans, de taal waarin de eerste opera's en werken van klassieke muziek traditioneel werden uitgevoerd.
Definitie van koor

Definitie van koor

Een koor is een vocale groep of een groep mensen die een muziekstuk gezongen en gecoördineerd uitvoeren. Een groep van vaak professioneel opgeleide individuen die gezamenlijk gezongen werken kunnen uitvoeren door tussenkomst van hun stem onder leiding van een dirigent of leraar, wordt een zingend koor genoemd.
Definitie van muzikale toonladder

Definitie van muzikale toonladder

Muziek heeft zijn eigen taal en gebruikt in plaats van alfabetische tekens noten die deel uitmaken van de toonladder, ook wel de diatonische toonladder genoemd. De noten zijn geluiden en elk geluid heeft een naam en om de muzieknoten op een schaal weer te geven, wordt de notenbalk gebruikt, dit zijn vijf horizontale lijnen parallel aan elkaar waar alle noten en notaties die betrekking hebben op het muziekstuk zijn geschreven.
Definitie van Serenade

Definitie van Serenade

Een serenade is een populair lied met als hoofdthema liefde en wordt meestal uitgevoerd door een groep muzikanten met behulp van blaas- en snaarinstrumenten. Het is bij uitstek populaire muziek, buiten gezongen in een feestelijke en vreugdevolle sfeer. De serenade is beschreven als de kunst van het verliefd worden door middel van muziek.
Definitie van organologie

Definitie van organologie

Muziekinstrumenten zijn op verschillende manieren gegroepeerd en geclassificeerd. De discipline die alles bestudeert met betrekking tot de classificatie van instrumenten is organologie, een tak van muziek die is geïntegreerd in een grotere, akoestiek.Observeren van de inhoud van deze discipline- De principes en grondbeginselen met betrekking tot muzikaal geluid (soorten golven en hun relatie met elk instrument, stemsystemen of akoestisch gedrag in een kamer) worden bestudeerd.