Categorie: bedrijf

Spreadsheet-definitie

Spreadsheet-definitie

Een spreadsheet is een computerprogramma of applicatie waarmee gegevensnummers kunnen worden gemanipuleerd die in tabellen zijn gerangschikt voor de bewerking van complexe berekeningen van boekhouding, financiën en zaken .De spreadsheet is een toepassing van de traditionele computerpakketten die is geprogrammeerd om numerieke en alfanumerieke gegevens te verwerken met als doel conclusies te trekken uit boekhoudrapporten.
Wat is vraag en aanbod

Wat is vraag en aanbod

Als het om vraag en aanbod gaat, zitten we op het gebied van economie. Vraag en aanbod zijn gerelateerd aan prijzen, lonen, de markt en de economie in het algemeen. De wet van vraag en aanbodHet economische systeem dat de economie bestuurt, is het kapitalisme en de economische activiteit staat bekend als de markt, die wordt beheerst door vraag en aanbod.
Definitie van personeelsselectie

Definitie van personeelsselectie

Het betreffende concept wordt op de werkvloer veel gebruikt om het bedrijf of de gebied of afdeling binnen een bedrijf dat zich uitsluitend bezighoudt met de selectie van personeel en de daaropvolgende aanwerving ervan , nadat het is gekozen uit de sollicitanten voor de vacante posities, of de nieuwe vacatures.
Definitie van administratie

Definitie van administratie

Administratie is de handeling van het besturen, het uitoefenen van gezag en het beschikken over een geheel van goederen, een instelling of een natie. De term is breed en kan zowel verwijzen naar het gebruik dat iemand maakt van zijn eigendommen en bezittingen (of zelfs die van anderen) als naar het politieke en economische bestuur van een staat, via het organisatorische bestuur van een bedrijf of entiteit.
Wat is achtergrond

Wat is achtergrond

We hebben vast wel eens een advertentie gelezen waarin werd gezocht naar een werknemer met een achtergrond in programmeren, of we hebben iemand gehoord die zegt een achtergrond te hebben in beeldende kunst. Het Engelse woord background betekent in letterlijke zin de achtergrond van iets of dat wat zich onderaan een plaats bevindt.
Definitie van bedrijfsethiek

Definitie van bedrijfsethiek

bedrijfsethiek is een tak binnen ethiek die zich in het bijzonder en uitsluitend bezighoudt met vragen van morele aard die ontstaan ​​of ontstaan ​​in opdracht van het bedrijfsleven en het bedrijfsleven.Een tak van ethiek die zich bezighoudt met het aanpakken van morele kwesties die zich voordoen in opdracht van zakelijke activiteitenNamelijk de ethiek is een reeks morele normen die de functie hebben om de relaties of het gedrag van mannen in een bepaalde context of omgeving te reguleren. Opgemer
Definitie van totale kwaliteit

Definitie van totale kwaliteit

De kwaliteit is een concept waarmee enerzijds rekening kan worden gehouden met reeks eigenschappen van een persoon of van een ding en dat zijn die waardoor we het kunnen beschouwen in relatie tot de rest van degenen die tot dezelfde soort of categorie behoren​En aan de andere kant duidt het ook de excellentie die een persoon of ding heeft en dat ze natuurlijk enorm opvallen binnen hun groep.On
Wat is ISO 9000

Wat is ISO 9000

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie, in de volksmond bekend als ISO, is de organisatie die zich bezighoudt met vaststelling van productie-, communicatie- en marketingnormen, zowel voor producten als diensten, op internationaal niveau​Wat de ISO in feite voorstelt, is standaardiseer veiligheidsvoorschriften.Te
Wat is verantwoording

Wat is verantwoording

In de zakelijke sfeer wordt de term accountability gebruikt, een Engelse term die geen exacte vertaling in het Spaans heeft. In onze taal spreken we van persoonlijke verantwoordelijkheid of individuele houding.Betrokkenheid, proactiviteit en verantwoordelijkheidDit concept kan worden gedefinieerd als de optimale manier van werken in een organisatie.
Definitie van ontwikkelingsplan

Definitie van ontwikkelingsplan

Een ontwikkelingsplan is een globaal voorstel dat gericht is op het bereiken van bepaalde doelstellingen. Het concept van een ontwikkelingsplan kan verwijzen naar een gouverneur, een persoon die verantwoordelijk is voor een institutioneel gebied of een leider van een bedrijf. Het is een pad van regering of leiderschap dat de reeks acties moet bepalen die gedurende een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd.
Definitie van acquisitie

Definitie van acquisitie

Het werkwoord verwerven is gelijk aan anderen, zoals bereiken, verkrijgen of krijgen. De verwerving van een zelfstandig naamwoord wordt gebruikt om te verwijzen naar het verkrijgen van iets, zoals een handvaardigheid, een specifieke kennis of een gebruiksvoorwerp.TaalverwervingOns vermogen om te spreken wordt niet eenvoudig en automatisch bereikt, maar vereist een langzaam acquisitieproces.
Definitie van klanttevredenheid

Definitie van klanttevredenheid

Klanttevredenheid is een concept dat inherent is aan marketing veld en dat impliceert hoe zijn naam het al naar ons anticipeert, naar de tevredenheid ervaren door een klant met betrekking tot een product of dienst die hij heeft gekocht, verbruikt, omdat het precies volledig heeft voldaan aan de verwachtingen die op het moment van aankoop werden gesteld.
Definitie van ondernemer

Definitie van ondernemer

De voorwaarde zakenman duidt in onze taal de persoon aan die eigenaar is van een bedrijf, een bedrijf of een bedrijfstak en als zodanig verantwoordelijk is voor de leiding en het beheer ervan, met als voornaamste doel het verkrijgen van economische voordelen.De zakelijke omgeving van de ondernemer is dus een bedrijf dat verschillende economische activiteiten kan ontplooien, zoals een landbouw- en veeteeltbedrijf, een bouwbedrijf, een entertainmentbedrijf of verkoop van diensten, om maar een paar veelvoorkomende voorbeelden te noemen.
Definitie van de plenaire vergadering

Definitie van de plenaire vergadering

Door het woord plenaire vergadering kan worden aangewezen die vergadering of bestuur bijgewoond door alle leden die deel uitmaken van een bedrijf, een organisatie, een bedrijf, onder meer.Bijeenkomst waarbij alle leden van een corporatie of organisatie worden opgeroepen en waarin zaken die inherent en relevant zijn, worden beslist In de plenaire vergadering wordt een groep individuen die tot dezelfde instelling of hetzelfde orgaan behoren gemotiveerd door bespreken specifieke kwesties die inherent zijn aan de instelling die ze vertegenwoordigen en integreren, na een orde van de dag, zoals het de
Definitie van professionaliteit

Definitie van professionaliteit

De term professionaliteit wordt gebruikt om al die praktijken, gedragingen en attitudes te beschrijven die worden beheerst door de vooraf vastgestelde normen van respect, gematigdheid, objectiviteit en effectiviteit in de uitgevoerde activiteit. Professionaliteit is het directe gevolg van het zijn van een professional, een individu die een bepaald beroep uitoefent en dat uitoefent volgens de daarvoor maatschappelijk vastgestelde richtlijnen.
Definitie van advertenties

Definitie van advertenties

Advertenties zijn publicaties die reclame maken voor goederen en diensten in kranten, tijdschriften of op internet​De term verwijst naar de rangschikking volgens klassen waarin de beschreven mededelingen zijn georganiseerd. Meestal omvatten alle soorten goederen en diensten, waaronder auto's, onroerend goed, technologische producten, industriële machines, reparatie van apparaten, enz. H
Definitie van ondernemerschap

Definitie van ondernemerschap

In onze taal de term van ondernemerschap aanduiden dat bedrijf dat een persoon met zijn eigen middelen en inspanningen heeft uitgeoefend en beheerd en het is dankzij hem, aan de economische voordelen dat dit hem meldt dat het wordt gehandhaafdMet andere woorden, degene die een idee of een onderneming promoot, zal niet in een afhankelijke relatie werken, maar de eigenaar zijn van zijn vak of bedrijf en die, naast het investeren van zijn middelen, de totale kosten en inkomsten op zich zal nemen die voortkomen uit het.
Definitie van bekwaam

Definitie van bekwaam

Een bekwaam persoon is iemand die specifieke competenties in praktijk brengt die zijn geschiktheid voor dat doel aantonen. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een selectieproces start om de meest geschikte kandidaat voor een baan te kiezen, zijn sollicitatiegesprekken, situationele tests en psychotechnische tests gericht op het kiezen van de meest competente kandidaat, degene met een professionele opleiding.
Definitie van Delegate

Definitie van Delegate

De handeling van delegeren bestaat erin een andere persoon een bepaalde verantwoordelijkheid te geven. Dit impliceert dat er twee onderwerpen zijn die in deze actie tussenkomen: een afgevaardigde die optreedt als iemands vertegenwoordiger en de persoon die besluit zijn verplichting of verantwoordelijkheid toe te wijzen, dat wil zeggen, die afgevaardigt.
Definitie van Agenda

Definitie van Agenda

De agenda is de bron die mensen gebruiken om hun dagelijkse taken te beheren met een specifieke tijdvolgorde. Mensen gebruiken zo'n kalender het vaakst om hun professionele taken en verplichtingen op te schrijven. Vanuit dit oogpunt is het gebruik van de agenda een middel om goed tijdmanagement te hebben en op een effectieve manier te profiteren van de werkdag.
Definitie van exploitatiekosten

Definitie van exploitatiekosten

Bij een zakelijke activiteit zijn er een hele reeks kosten. Boekhoudkundig gezien zijn bedrijfskosten al die uitgaven die verband houden met de activiteit van de administratie van een bedrijf en de verkoop van zijn producten of diensten.Soorten bedrijfskosten en hun boekhoudkundige winstBedrijfskosten zijn onderverdeeld in verkoopkosten en administratiekosten.
Definitie van dealer

Definitie van dealer

In een franchisesysteem is een "dealer" de persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van producten of diensten namens een bedrijf om in ruil daarvoor financiële voordelen te verkrijgen. Het franchisesysteem wordt vaak uitgevoerd door grote bedrijven of bedrijven die hun merk proberen uit te breiden door de verkoop van franchises aan derden, waarvoor het moederbedrijf zijn producten concessie geeft aan de 'dealer' of de eigenaar van de franchise.
Definitie van huurovereenkomst

Definitie van huurovereenkomst

Als we het hebben over een huurovereenkomst, bedoelen we een type contract dat normaal gesproken tussen twee partijen tot stand komt en dat ervan uitgaat dat de eerste partij (de verhuurder) een deel van hun items (meubels of onroerend goed) levert aan de tweede partij (de huurder). ) zodat u het in uw eigen voordeel kunt gebruiken.
Definitie van winstgevend

Definitie van winstgevend

Winstgevend wordt gezien als iets dat een soort van inkomsten of voordeel oplevert. De term winstgevend is een kwalificerend bijvoeglijk naamwoord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar die elementen, verschijnselen of situaties die een voordeel opleveren, meestal economisch. Het concept is daarom erg belangrijk op het gebied van economie en zaken, aangezien alles wat winstgevend is, iets is dat zorgt voor winst, winst en rendement.
Definitie van Executive

Definitie van Executive

De term 'uitvoerend' is een kwalificerend bijvoeglijk naamwoord dat wordt gebruikt om bepaalde soorten acties, beslissingen of groepen binnen een samenleving aan te duiden. De uitvoerende toestand is dus gerelateerd aan een zekere relevantie ten opzichte van andere. De term executive begrepen in de zakelijke omgevingHet concept van 'leidinggevende' is vooral gebruikelijk en wordt veel gebruikt in het bedrijfsleven, op de arbeidsmarkt en op het werk.
Suggestie definitie

Suggestie definitie

De propositie of hint van een ideeHet concept van suggestie wordt veel gebruikt in onze taal en het is ook een vraag die mensen veel stellen in verschillende situaties en contexten, omdat de suggestie de propositie of hint is van een idee in het licht van een vraag die het genereert. En normaal gesproken gebruiken we in onze taal het woord meestal als synoniem voor advies en aanbeveling.
Definitie van circulaire en lineaire economie

Definitie van circulaire en lineaire economie

Deze benadering moet worden begrepen in tegenstelling tot die van lineaire economie. Dit zijn twee verschillende modellen als het gaat om het evalueren van alles wat met de economie te maken heeft: het verkrijgen van grondstoffen, het vervaardigen van producten, het elimineren van afval, bedrijfswinsten en de rol van de consument.
Wat is conglomeraat

Wat is conglomeraat

Onder een conglomeraat wordt generiek verstaan ​​een compacte massa die wordt verkregen door meerdere fragmenten toe te voegen die met elkaar verbonden blijven door een stof, die een bindmiddel wordt genoemd.Deze definitie wordt ook gebruikt om te verwijzen naar een soort materiaal dat is samengesteld uit verschillende houtsoorten die een soortgelijk proces hebben gevolgd, dat wil zeggen dat verschillende houten planken worden verbonden met een soort lijm of lijm en vervolgens worden geperst om een ​​compact en uniform uiterlijk te bieden. . Het i
Definitie van Branch

Definitie van Branch

De bedrijven hebben een structuur van vestigingen die een afhankelijkheidsrelatie hebben ten opzichte van het hoofdkantoor dat de oorsprong en bron is van andere vestigingen. Dit is vooral zichtbaar bij banken die een organisatie hebben van verschillende centra van dezelfde bank die verspreid zijn in steden en dorpen.
Definitie van Fayuca

Definitie van Fayuca

Het Spaans dat in Amerika wordt gesproken, heeft enkele eigenaardigheden. Dit heeft verschillende redenen: de invloed van inheemse talen, migratiebewegingen doorheen hun geschiedenis of de evolutie van de taal zelf. Het woord fayuca is daar een goed voorbeeld van, omdat is een term van Arabische oorsprong die in het verleden in Spanje werd gebruikt en dat betekent smokkelwaar.
Definitie van industriële psychologie

Definitie van industriële psychologie

Psychologie heeft verschillende actieterreinen. In dit artikel analyseren we wat industriële psychologie is. Deze discipline richt zich op de selectie van personeel, trainingsprogramma's in human resource management, ontwikkeling van programma's om de werkefficiëntie in een organisatie te bevorderen.
Definitie van methodisch karakter

Definitie van methodisch karakter

Karakter toont de manier van zijn van een persoon. Er zijn verschillende soorten karakters. Het methodische karakter verwijst naar de houding van een zeer gedisciplineerd persoon bij het vervullen van specifieke gewoonten. De routines van een methodisch persoon zijn voorspelbaar, aangezien hij een zeer ordelijk persoon is in zijn gewoonten en er zeer constant in is.
Definitie van management

Definitie van management

Beheer kan op twee fundamentele en centrale manieren worden opgevat: als een van de onderdelen of secties van een bedrijf, instelling of organisatie, of als de activiteit van het beheren en uitvoeren van het werk van organisatie en planning in elk type ruimte (hoewel voornamelijk gebruikt voor het professionele veld).
Definitie van sponsor

Definitie van sponsor

De sponsor is dat bedrijf of die persoon die een bepaald bedrag investeert in het promoten van zijn merk op een specifiek medium met als doel meer zichtbaarheid te krijgen bij potentiële klanten. Zo krijgen veel tijdschriften en modepublicaties een goede financieringsbron dankzij de sponsoring van bedrijven in de sector die een eigen ruimte in de publicatie willen hebben om reclame te maken voor een product of dienst.
Definitie van werkomgeving

Definitie van werkomgeving

Als individuen worden geboren, worden we in een omgeving geplaatst, in een omgeving die uit verschillende kenmerken zal bestaan ​​en die natuurlijk ook de ontwikkeling van iemand als persoon zal beïnvloeden. Onder andere economische, sociale, politieke en culturele kwesties zijn enkele van die omstandigheden die deze of gene omgeving onderscheiden.Nu m
Definitie van Psychotechnic

Definitie van Psychotechnic

Psychotechnici omvatten specifieke tests die veel worden gebruikt in personeelsselectieprocessen en ook in trainingsprocessen, bijvoorbeeld bij openbare wedstrijden. Psychotechnische tests zijn tests die een objectiviteitswaarde hebben, dat wil zeggen dat ze een recruiter van human resources in staat stellen om met specifieke gegevens beter de manier van zijn van een kandidaat en zijn persoonlijkheid te leren kennen en niet door een mogelijke subjectieve beoordeling in het sollicitatiegesprek.
Definitie van bedrijfsimago

Definitie van bedrijfsimago

Het beeld dat mensen hebben van een bedrijf en dat het haar missie is dat het bedrijf de markt leidt waarin het participeertHet bedrijfsimago is het beeld dat mensen hebben van een groot bedrijf. Dit imago zal echter het resultaat zijn van een bewuste constructie en waarvan de belangrijkste missie is dat het bedrijf de markt leidt waarin het ingrijpt.
Definitie van Showcase

Definitie van Showcase

EEN showcase Het is die Buiten de fysieke ruimte van de bedrijven of commerciële winkels die bedoeld zijn om die producten en diensten tentoon te stellen die de lokale of het bedrijf in kwestie te koop heeft​Hoewel ze over het algemeen die stukken, objecten of dingen die in het bedrijf op de markt worden gebracht, blootstellen, komt het ook terug dat er zoveel andere dingen worden toegevoegd die niet worden verkocht, maar die wel kloppen als het gaat om een ​​betere presentatie of de overdracht van een bepaalde bericht dat u wilt communiceren aan het kopende publiek van de winkel.De vit
Percentage - definitie, concept en wat het is

Percentage - definitie, concept en wat het is

De term percentage heeft een bij uitstek wiskundige betekenis en wordt heel vaak gebruikt in allerlei dagelijkse handelingen, zoals winkelen, een korting berekenen voor een product of een soort boekhoudkundige controle houden. Er zijn verschillende manieren om een ​​percentage te berekenen: het kan mentaal worden gedaan door eenvoudige grootheden te gebruiken, een wiskundige formule te gebruiken en deze op papier, met een rekenmachine of met een spreadsheet op te schrijven.Het
Wat is een deadline

Wat is een deadline

Het woord deadline is een anglicisme en wordt veelvuldig gebruikt in allerlei bedrijfssectoren. In het Spaans kan de term worden vertaald als leveringstermijn of als deadline of gewoon als deadline.Het belang van de deadline in de bedrijfsstrategieDe presentatie van een project of de verkoop van een product is in veel gevallen gerelateerd aan een deadline, dat wil zeggen aan een specifieke datum waarop iemand iets ontvangt, of het nu gaat om informatie of een eerder gekocht product.
Definitie van proefbalans

Definitie van proefbalans

De proefbalans is een boekhoudkundig instrument waarmee u op een bepaald moment snel de status van de boekhouding van een bedrijf kunt bekijken.In de meeste wetgeving is de voorbereiding ervan ter discretie van de werkgever, hoewel het gebruik ervan algemeen wordt aanbevolen, omdat het toelaat om precies te weten of er een fout in de financiële staat van het bedrijf zit en deze dus kan corrigeren voordat de jaarrekening wordt opgesteld .
Definitie van Tramoya

Definitie van Tramoya

In figuurlijke zin is een plot een ingenieus en complex plot dat is ontworpen om iemand voor de gek te houden. Onder theaterbezoekers wordt het woord tramoya soms gebruikt als synoniem voor theater.Het is gebruikelijk om deze beschrijving op het gebied van politiek of zaken waar te nemen, waardoor bezorgdheid wordt geuit over bepaalde manoeuvres of benaderingen die niet voldoende transparant zijn.
Definitie van professionele ervaring

Definitie van professionele ervaring

Ervaring is een graad op elk gebied van het leven, zowel persoonlijk als professioneel. Vanuit het oogpunt van arbeid is beroepservaring een vereiste waar veel bedrijven om vragen wanneer ze een jobaanbieding publiceren. Een van de vereisten voor een jobaanbieding is bijvoorbeeld dat de kandidaat vijf jaar ervaring op een bepaald gebied moet hebben.
Definitie van vestiging

Definitie van vestiging

Het concept van heersende klasse of heersende klasse is vervangen door een ander, de Engelse term establishment. Dit woord verwijst naar elke persoon, sociale groep of instelling die een aanzienlijke invloed heeft op de hele samenleving. Wie maakt deel uit van deze selecte groep?Een politiek leider, een relevant mediakanaal of een financiële goeroe hebben iets gemeen: ze hebben allemaal een bepaald gewicht in de samenleving.
Definitie van accountant

Definitie van accountant

Een accountant is die persoon of professional die de boekhoudkundige en financiële bewegingen in een bedrijf bijhoudt en vaak rapporten en investeringsvoorstellen opstelt die zijn gericht aan de directeuren van hetzelfde bedrijf. .De accountant, ook wel accountant genoemd, heeft de taak om de bewegingen en economische operaties die plaatsvinden in een bedrijf, consortium, collectief of groep vast te leggen om resultaten en balansen te verkrijgen en betrokkenen te informeren over de status van financiën in het algemeen.
Definitie van echte en persoonlijke garantie

Definitie van echte en persoonlijke garantie

Wanneer voor een bepaald doel een lening wordt aangevraagd bij een financiële instelling, is er een soort garantie voor nodig, dat wil zeggen enige ondersteuning om de teruggave van het geld te kunnen voldoen. De lener (de persoon die het geld ontvangt) moet dus een bewijs leveren dat dient als garantie voor de persoon die de lening verstrekt (bijvoorbeeld een loonlijst van hun maandsalaris of de hypotheek van het huis, onder andere).
Definitie van schikking

Definitie van schikking

De term schikking wordt gebruikt om een ​​soort juridisch en arbeidsdocument aan te duiden dat van toepassing is in gevallen waarin een arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever om verschillende redenen moet worden beëindigd. Zoals met alle aspecten van relaties en werkactiviteiten, moet het type band dat tussen beide partijen tot stand komt, evenals de plichten en rechten van elk van hen, naar behoren worden verduidelijkt in documenten. De
Definitie van professionele ontwikkeling

Definitie van professionele ontwikkeling

Mensen worden gedurende het hele leven ondergedompeld in een groeiproces dat kan verwijzen naar het persoonlijke niveau (niveau van volwassenheid, meer ervaring, innerlijke reflectie) en ook naar het werkniveau. Professionele ontwikkeling verwijst precies naar het werkveld: wanneer iemand voelt dat hij in een groeifase van zijn werk is beland, voelt hij zich tevreden dat hij belangrijke doelstellingen heeft bereikt en vooruitzichten op verandering hebben.
Card CSC - Definitie, concept en wat het is

Card CSC - Definitie, concept en wat het is

De creditcards en betaalpassen die we gebruiken om aankopen te doen, hebben de consumptie over de hele wereld radicaal veranderd. Een van de belangrijkste aspecten van deze plastic apparaten is veiligheid. De afkorting CSC verwijst naar de beveiligingscode die in alle kaarten is verwerkt. Deze code bestaat uit drie of vier cijfers, afhankelijk van het type kaart en de exacte locatie verschilt ook per uitgevende entiteit.
Definitie van Diligent

Definitie van Diligent

Als een persoon een activiteit efficiënt, snel en verantwoord uitvoert, hebben we te maken met een ijverig persoon. Meestal wordt dit bijvoeglijk naamwoord gebruikt om de vaardigheid en houding van iemand in zijn beroep te beschrijven. Het kan echter worden gebruikt om te verwijzen naar een student of een persoon die een handeling met zorg en toewijding uitvoert.
Definitie van Seal

Definitie van Seal

Het woord zegel komt van het Latijnse sigillum en heeft verschillende betekenissen, hoewel ze allemaal iets gemeen hebben.Een identificatie voor het verzenden van berichtenEen postzegel is een officiële accreditatie die wordt gebruikt bij het verzenden van correspondentie. Hoewel het verzenden van brieven momenteel in onbruik is, is daarvoor een soort postzegel nodig, die in een tabakswinkel wordt gekocht en aan de rechterkant van de envelop wordt geplaatst.
Definitie van APO

Definitie van APO

De afkorting APO staat voor management by goals, een bedrijfsstrategie waarin werknemers en managers van een bedrijf werken om eerder vastgestelde doelen te bereiken.Oorsprong en evolutieDeze bedrijfsmodaliteit ontstond in de jaren vijftig in de Verenigde Staten om een ​​nieuw productiviteitsmodel te promoten dat reageerde op inmenging van de overheid in zakelijke activiteiten. Aan
Definitie van bedrijfsstrategie

Definitie van bedrijfsstrategie

Het concept dat we hieronder behandelen, zoals het uit de titel blijkt, heeft een specifieke toepassing op het gebied van bedrijf precies waar het die aanduidt plan dat is ontwikkeld in opdracht van een bedrijf met als missie het behalen van bepaalde specifieke langetermijndoelstellingen.Dat wil zeggen dat het doel bij het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie altijd zal zijn om de positionering van een bedrijf ten opzichte van zijn concurrentie te verbeteren en dat het duidelijk is dat zijn bedrijf degene is die de meeste voordelen in zijn segment rapporteert.
Definitie van concurrentievermogen van bedrijven

Definitie van concurrentievermogen van bedrijven

Er zijn bepaalde concepten in de bedrijfs- en zakenwereld die essentieel zijn om rekening mee te houden bij het zoeken naar de beste resultaten. Een daarvan is het concept van zakelijk concurrentievermogen, waarmee we de zoektocht naar efficiëntie en effectiviteit begrijpen die verschillende bedrijven, zakelijke entiteiten en bedrijven uitvoeren om zichzelf als de beste in hun vakgebied of gebied te positioneren en mogelijke concurrenten te overtreffen.
Definitie van SWOT

Definitie van SWOT

Het woord SWOT is een acroniem dat een exclusief gebruik heeft op het gebied van bedrijfsbeheer waar duidt een klassieke en veelgebruikte tool op dit gebied​SWOT is de vereenvoudiging van de volgende concepten waaruit het bestaat: Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen.In principe bestaat de SWOT uit een relatief eenvoudige en snelle analyse die het mogelijk maakt om tot een juiste en nauwkeurige diagnose te komen over een plan, project of strategie die een bedrijf wil implementeren om zijn omzet te maximaliseren, om een ​​redelijk terugkerend voorbeeld te noemen. Dat w
Definitie van commercieel vertegenwoordiger

Definitie van commercieel vertegenwoordiger

De commerciële vertegenwoordiger wordt tegenwoordig beschouwd als een van de meest gevraagde en populaire banen en is een soort werk dat rechtstreeks verband houdt met commerciële activiteiten van het kopen en verkopen van goederen of diensten in bepaalde ruimtes of omstandigheden. Zoals de naam al aangeeft, is de handelsvertegenwoordiger de persoon die een ander vertegenwoordigt, of dit nu een bedrijf is, een openbare entiteit, een groep georganiseerde mensen of zelfs een enkele persoon die hen inhuurt om een ​​dergelijke taak uit te voeren.We k
Definitie van dochteronderneming

Definitie van dochteronderneming

Een bedrijf is een economische actor die de productiefactoren (land, arbeid of kapitaal) gebruikt om zijn winst te maximaliseren. Er zijn veel soorten bedrijven, waaronder dochterondernemingen.Het subsidiariteitsbeginsel was van toepassing op de zakenwereldDit type bedrijf vloeit voort uit het zogenaamde subsidiariteitsbeginsel, dat stelt dat een functie moet worden vervuld door degene die er het dichtst bij staat.
Definitie van slotenmaker

Definitie van slotenmaker

De handel in open- en sluitinrichtingen voor deuren en ramen is die van een slotenmaker en het bedrijf dat zich aan deze activiteit bezighoudt, staat bekend als slotenmaker. Het is duidelijk een activiteit die gericht is op een heel specifiek doel: het handhaven van de veiligheid in huizen en vestigingen.
Definitie van Rotisserie

Definitie van Rotisserie

De term in kwestie presenteert een diverse spelling, draaispit, draaispit, draaispit of rostisseria. Wat de etymologische oorsprong betreft, het heeft twee mogelijke oorsprong: van de Italiaanse rosticceria of de Franse rotisserie. Ongeacht de oorsprong en de spelling, een rotisserie is een etablissement waar bereide maaltijden worden bereid zodat klanten ze kunnen ophalen en vervolgens thuis kunnen consumeren zonder dat er enige voorbereiding nodig is.
Definitie van DIY

Definitie van DIY

In de woning zijn er veel mogelijke reparaties die periodiek moeten worden uitgevoerd. In deze omstandigheid zijn er twee mogelijkheden: beroep doen op de hulp van een gespecialiseerde professional of de schade zelf herstellen. De doe-het-zelfwereld verwijst naar deze laatste mogelijkheid.Een heel praktische vrijetijdsbestedingVeel vrijetijdsactiviteiten worden louter voor plezier en zonder specifiek praktisch doel uitgevoerd.
Definitie van sollicitatiegesprek

Definitie van sollicitatiegesprek

De Actief zoeken naar werk vereist een record. De kandidaat stuurt zijn cv naar bedrijven of meldt zich aan voor verschillende vacatures met als doel het regelen van sollicitatiegesprekken. Een sollicitatiegesprek is de persoonlijke ontmoeting tussen de kandidaat en de HR-interviewer die verantwoordelijk is voor het leiden van het personeelsselectieproces om de meest ideale kandidaat voor de functie te kiezen.
Definitie van internationale marketing

Definitie van internationale marketing

Het woord marketing wordt vaak gebruikt als synoniem voor marketing. Het bestaat uit het ontwikkelen van strategieën om een ​​product of dienst op een bepaalde markt te promoten en verkopen. Dit idee kan worden uitgebreid naar andere realiteiten, zoals op het gebied van politiek of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met
Definitie van interieurontwerp

Definitie van interieurontwerp

Interieurontwerp, decoratie of interieurontwerp zijn disciplines die gemeenschappelijke aspecten en enkele verschillen hebben. Ze delen allemaal een fundamenteel idee: nuttige, functionele ruimtes creëren met een esthetische dimensie. Evenzo is het in de drie gebieden de bedoeling dat de gebruiker van een ruimte comfortabel is en aangename sensaties heeft.
Definitie van Capital Flight

Definitie van Capital Flight

Wanneer een persoon of een entiteit besluit om zijn geld uit zijn land te verplaatsen, wordt dit fenomeen in de volksmond bekend als kapitaalvlucht en is het een realiteit van de geglobaliseerde wereld.Waarom wordt het gemaakt?De belangrijkste reden is de economische instabiliteit van een land. Deze instabiliteit roept een zekere angst op over de betrouwbaarheid van banken, zoals de afgelopen jaren is gebeurd in Argentinië met het corralito-fenomeen, en in landen als Cyprus of Griekenland die in een diepe crisis zijn beland.
Doelmarkt - definitie, concept en wat het is

Doelmarkt - definitie, concept en wat het is

Het concept van de doelmarkt moet worden gecontextualiseerd op het gebied van marketing en ook op het gebied van ondernemerschap. Onder de doelmarkt wordt verstaan ​​het profiel van potentiële kopers. Met andere woorden, op wie een product of dienst is gericht.De target market-tag is niet de enige, aangezien er andere zijn, zoals de doelgroep, de doelgroep, evenals enkele termen in het Engels (doelgroep of direct gericht).De d
Definitie van financiële planning

Definitie van financiële planning

Om en in overeenstemming met de realisatie van die doelstellingen die zijn voorgesteld, stellen organisaties en bedrijven plannen op waarin zij de acties specificeren die moeten worden ondernomen om die doelstellingen te bereiken. Dit belangrijke proces binnen een bedrijf wordt aangeduid met de naam planning of planning.
Definitie van onderhandelen

Definitie van onderhandelen

De term onderhandelen verwijst naar een actie die binnen de werkingssfeer van de economie of het bedrijf kan vallen en waarbij twee of meer partijen richtlijnen moeten delen, zodat iedereen iets bijdraagt ​​en tegelijkertijd een soort inkomen of winst verkrijgt uit de realisatie van een bepaalde economische activiteit (er wordt bijvoorbeeld onderhandeld tussen twee bedrijven die besluiten een zakelijke handeling uit te voeren en de winsten en bijdragen van elk vast te stellen). De
Definitie van economisch surplus

Definitie van economisch surplus

De term die we analyseren, komt veel voor in de economische sfeer. In eenvoudige bewoordingen zouden we overschot kunnen definiëren als de hoeveelheid die overblijft. Als iemand een product koopt, is de winst die hij maakt het consumentensurplus. Aan de andere kant, als iemand een product of dienst verkoopt, is dat de winst van de producent.