Categorie: algemeen

Definitie van eerlijkheid

Definitie van eerlijkheid

De eerlijkheid Het is een waarde of kwaliteit van mensen die een nauwe relatie heeft met de principes van waarheid en rechtvaardigheid en met morele integriteit. Een eerlijk persoon is iemand die altijd probeert de waarheid op de eerste plaats te zetten in zijn gedachten, uitdrukkingen en daden. Deze eigenschap heeft dus niet alleen te maken met de relatie van een individu met een ander of anderen of met de wereld, maar er kan ook worden gezegd dat een subject eerlijk is tegenover zichzelf als hij een aanzienlijke mate van zelfbewustzijn heeft en consistent is.
Definitie van temperatuur

Definitie van temperatuur

Temperatuur is die fysieke eigenschap of grootte die ons in staat stelt om de temperaturen te kennen, dat wil zeggen, het geeft ons een volledig idee van hoe koud of heet het lichaam van een persoon, een object of een bepaalde regio is.​Dus als we de temperatuur van een heet voorwerp meten, heeft het een hogere temperatuur. D
Definitie van identiteit

Definitie van identiteit

is gedefinieerd als identiteit naar reeks kenmerken, eigenschappen, informatie, die iets of iemand onderscheiden of benadrukken, zij het, een persoon, een samenleving, een organisatie, onder andere, en die ook bijdragen aan de bevestiging van de bevestiging dat het is wat er wordt gezegd is.Een reeks eigenschappen die iets of iemand onderscheidenAls we het concept op mensen toepassen, zullen we zeggen dat iemands identiteit al die kenmerken impliceert die hen maken tot wie ze zijn.
Definitie van stroomschema

Definitie van stroomschema

EEN stroomschema, ook wel genoemd Stroomdiagram, is een visuele weergave van een reeks actiestappen die betrekking hebben op een bepaald proces​Dat wil zeggen, het stroomschema bestaat uit geef situaties, gebeurtenissen, bewegingen en relaties van allerlei aard grafisch weer op basis van symbolen.Kortom, het stroomschema maakt de analyse van een bepaald proces veel gemakkelijker om te identificeren, bijvoorbeeld de inputs van de leveranciers, de outputs van de klanten en die kritieke punten van het proces.Do
Definitie van regelmatige en onregelmatige werkwoorden

Definitie van regelmatige en onregelmatige werkwoorden

Een werkwoord is een woord dat wordt gebruikt om een ​​soort reactie uit te drukken die een of meer onderwerpen beïnvloedt. Verschillende talen hebben een verbale structuur om te verwijzen naar gebeurtenissen in het heden, het verleden of de toekomst. Elke taal heeft zijn eigenaardigheden in termen van werkwoordsvormen.Werk
Definitie van vaardigheid

Definitie van vaardigheid

Het vermogen is de aangeboren aanleg, het talent, de vaardigheid of de capaciteit die een persoon moet uitvoeren en natuurlijk met succes een bepaalde activiteit, baan of handel.Bijna alle mensen, zelfs degenen die onder meer een motorisch probleem of een verstandelijke beperking waarnemen, onderscheiden zich door een bepaald soort aanleg.
Definitie van co-evaluatie

Definitie van co-evaluatie

De Co-evaluatie Bestaat uit de evaluatie van de prestaties van een student door observatie en vaststellingen van hun eigen medestudenten​Het bovengenoemde type evaluatie blijkt echt innovatief te zijn omdat het voorstelt dat de studenten zelf, die degenen zijn met de leermissie, die zich even in de schoenen van de leraar plaatsen en de door een klasgenoot opgedane kennis evalueren en dat ze ze hebben ook op tijd moeten leren. D
Definitie van kenmerken

Definitie van kenmerken

Wat is een feature? Het is een eigenschap of een singulariteit die iemand of iets identificeert. Meestal wordt de term in het meervoud gebruikt, aangezien er verschillende elementen zijn die dienen om de verschillende realiteiten te beschrijven. Het is vermeldenswaard dat die kwesties die onderscheid maken en differentiëren, verband kunnen houden met de persoonlijkheid, het karakter, het fysieke uiterlijk van een persoon of het symbolische aspect.
Definitie van ontwikkeling

Definitie van ontwikkeling

Het woord ontwikkeling heeft verschillende betekenissen. In de eerste plaats kan het worden opgevat als het proces van evolutie, verandering en groei gerelateerd aan een object, een persoon of een bepaalde situatie. Aan de andere kant kan de term ontwikkeling worden toegepast op situaties die een reeks aspecten beïnvloeden, bijvoorbeeld de menselijke ontwikkeling van een natie.
Definitie van vergelijking

Definitie van vergelijking

In de wiskunde wordt de gelijkheid tussen twee algebraïsche uitdrukkingen een vergelijking genoemd, die leden van de vergelijking worden genoemd. In vergelijkingen verschijnen ze gerelateerd aan wiskundige bewerkingen, cijfers en letters (onbekenden).Bij de meeste wiskundige problemen worden de voorwaarden uitgedrukt in de vorm van een of meer vergelijkingen.
Definitie van CEO

Definitie van CEO

De CEO (Chief Executive Officer, zoals zijn naam in het Engels luidt) of Executive Director, Managing Director, Executive President of Chief Executive Officer, zoals hij traditioneel werd genoemd totdat de globalisering talloze sociale, politieke, economische en termijnhervormingen met zich meebracht.
Definitie van snelheid

Definitie van snelheid

De snelheid is de fysieke omvang dat toont en uitdrukt de variatie in positie van een object en als een functie van de tijd, wat hetzelfde zou zijn als zeggen dat het de afstand is die een object aflegt in de tijdseenheid. Maar Om de bewegingssnelheid van een object te bepalen, moet naast tijd ook rekening worden gehouden met de richting en richting van de bovengenoemde beweging.
Definitie van onderwijs

Definitie van onderwijs

Onderwijs wordt het proces genoemd waardoor een persoon wordt beïnvloed, en stimuleert hem om zijn / haar te ontwikkelen cognitieve en fysieke vaardigheden om volledig te integreren in de samenleving om haar heen. Daarom moet een onderscheid worden gemaakt tussen de begrippen onderwijs (stimulatie van de ene persoon naar de andere) en leren, wat eigenlijk de subjectieve mogelijkheid is om nieuwe kennis op te nemen voor de latere toepassing ervan.
Definitie van historisch verslag

Definitie van historisch verslag

Een historisch verhaal is een fictiewerk dat een echte historische component heeft, zoals een specifieke periode, echte personages of een echt conflict in de geschiedenis. Op deze manier heeft deze manier van verhalen twee met elkaar verweven elementen: het fictieve en het historische.Je zou kunnen zeggen dat de schrijver van een verhaal of historische roman het verleden herschept, reconstrueert door middel van een plot dat door zijn verbeelding is uitgevonden.
Definitie van visuele kunsten

Definitie van visuele kunsten

De beeldende kunsten zijn vormen, kunstuitingen die voornamelijk gericht zijn op het creëren van werken die visueel van aard zijn, zoals schilderkunst, fotografie, drukwerk en film.​Dat wil zeggen, de beeldende kunst zijn artistieke uitingen die bij uitstek gewaardeerd en genoten worden door het gezichtsvermogen, door onze ogen zijn we in staat om geraakt te worden door dit of dat schilderij, met onder meer een tekening of zo'n film.He
Definitie van infrastructuur

Definitie van infrastructuur

Een infrastructuur is de verzameling elementen of diensten die nodig worden geacht om een ​​organisatie te laten functioneren of om een ​​activiteit effectief uit te voeren..Marxisme: het is de materiële basis waarop de samenleving is gebaseerd en de krachten en relaties van de productie spelenAnderzijds, Infrastructuur is de materiële basis van een samenleving en degene die haar sociale structuur, ontwikkeling en sociale verandering zal bepalen, inclusief op deze niveaus de productiekrachten en de productieverhoudingen die erin bestaan..We moet
Definitie van autodidact

Definitie van autodidact

Een autodidact is iemand die zichzelf instrueert en op eigen kracht nieuwe kennis leertDat wil zeggen, het zoekt geen instructie, geeft les vanuit formele middelen zoals school, leraren, maar, zo zeiden we, leert nieuwe kennis door boeken over verschillende onderwerpen te lezen.Hij is een student en een leraarZonder de hulp van externe professionals, of gestandaardiseerd onderwijs, zal de autodidact zichzelf trainen.
Definitie van verantwoordelijkheid

Definitie van verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is een deugd die bij jezelf of bij anderen kan worden waargenomen​Mensen zeggen dat Een persoon is verantwoordelijk wanneer hij, op de hoogte van zijn daden, weet dat dit de directe of indirecte oorzaak is van een gebeurtenis, waarvoor hij aannemelijk is toe te rekenen, en hij zal, indien nodig, zelfs verantwoording moeten afleggen voor die daden..H
Definitie van geometrische figuren

Definitie van geometrische figuren

De geometrische figuur is een verzameling waarvan de componenten punten blijken te zijn (een van de fundamentele entiteiten van geometrie), terwijl geometrie de discipline is die zich bezighoudt met zijn gedetailleerde studie van zijn belangrijkste kenmerken: zijn vorm, zijn uitbreiding, zijn eigenschappen en hun relatieve positie.
Definitie van literaire bronnen

Definitie van literaire bronnen

Literaire bronnen zijn de reeks technieken, stijlfiguren en stilistische benaderingen die een schrijver gebruikt om een ​​literair werk te maken. Houd er rekening mee dat elke schrijver probeert te communiceren en het tegelijkertijd op een mooie en creatieve manier doet.Literaire bronnen zijn de verschillende manieren om woorden te combineren en uw eigen vertelstijl te creërenLiteraire apparaten worden in alle literaire genres gebruikt, hoewel ze in poëzie het meest worden gebruikt, aangezien poëtische taal niet alleen streeft naar een realiteit, maar naar schoonheid zelf.De l
Definitie van biografie

Definitie van biografie

Een biografie is het verhaal van een persoon die wordt verteld in een min of meer korte en consistente tekst vanaf zijn geboorte tot zijn dood, met details over feiten, prestaties, mislukkingen en andere belangrijke aspecten die zich willen onderscheiden van de persoon in kwestie. Het woord komt uit het Grieks en betekent "leven schrijven".
Definitie van strategie

Definitie van strategie

Een strategie is de reeks acties die in een bepaalde context zullen worden geïmplementeerd met als doel het voorgestelde doel te bereiken.Zolang ik je vertelde, een strategie het is aannemelijk toegepast en noodzakelijk op verschillende gebieden, zoals het leger en het bedrijfsleven, om er maar een paar te noemen van de meest voorkomende en meest voorkomende voor ons.
Definitie van verkeersbord

Definitie van verkeersbord

Verkeerssignalen zijn die affiches die in grote hoeveelheden door onder andere straten, routes en wegen zwermen en die tot doel hebben onder meer het verkeer van voertuigen, de circulatie van voetgangers, motorrijders en fietsers te ordenen.. Ze bevatten in feite belangrijke informatie en fungeren als onze gids op straat of routes om aan te geven hoe we ons moeten gedragen, vanuit de rol die we vervullen, om er correct en veilig doorheen te circuleren en elk type verkeersongeval te vermijden dat ons het leven zou kunnen kosten.
Definitie van Sketch

Definitie van Sketch

Een schets is een weergave van een plaats, zodanig dat een bepaalde ruimte door middel van een reeks streken wordt getekend. Over het algemeen zijn dit soort tekeningen bedoeld om een ​​benaderend beeld te geven van iets, bijvoorbeeld een huis of een stedelijke ruimte. Opgemerkt moet worden dat de schets een vereenvoudigde versie van een vlak is, dus het gaat niet om het tekenen van alle details van een ruimte, maar om het aanbieden van een benaderende afbeelding.In h
Definitie van filosofie

Definitie van filosofie

Filosofie is de wetenschap die zich bezighoudt met het beantwoorden van de grote vragen die de mens onthullen hoe hij de oorsprong van het universum of van de mens kan zijn, de zin van het leven, onder andere om wijsheid bereiken en dit alles zal worden bereikt door de implementatie van een coherente en rationele analyse die zal bestaan ​​uit de benadering en het antwoord op elke vraag die bij ons opkomt, bijvoorbeeld: wat is de mens, wat de wereld, wat kan ik weten, wat ik kan op zoiets hopen.Inzi
Definitie van doelstelling

Definitie van doelstelling

Een doelstelling is een te bereiken doel of doel waarvoor specifieke middelen beschikbaar zijn.​Over het algemeen impliceert het behalen van een bepaalde prestatie het overwinnen van obstakels en moeilijkheden die het project kunnen verwoesten of in ieder geval de voltooiing ervan kunnen vertragen. B
Definitie van intelligentie

Definitie van intelligentie

Intelligentie is het vermogen om uit verschillende mogelijkheden de meest succesvolle optie te kiezen om een ​​probleem op te lossen​In die zin kan het worden onderscheiden van wijsheid, aangezien de laatste slechts een opeenstapeling van kennis is, terwijl intelligentie impliceert dat het beste gebruik wordt gemaakt van voorkennis. Er is
Systeemdefinitie

Systeemdefinitie

Een systeem is een reeks functies die in harmonie of met hetzelfde doel werken, en dat kan ideaal of reëel zijn. Door zijn aard heeft een systeem regels of normen die de werking ervan reguleren en als zodanig kan het worden begrepen, geleerd en onderwezen. Daarom, als we het hebben over systemen, kunnen we verwijzen naar vragen die zo verschillend zijn als de werking van een ruimteschip of de logica van een taal.
Definitie van persoon

Definitie van persoon

De term persoon staat bekend als een rationele entiteit die zich bewust is van zichzelf en zijn eigen unieke identiteit heeft, dat wil zeggen, een persoon is hetzelfde als een mens zeggen die specifieke fysieke en mentale aspecten vertoont, wat ze uiteindelijk zullen geven. dat unieke en bijzondere karakter dat ik noemde.
Definitie van behoefte

Definitie van behoefte

Noodzaak zullen die gevoelens van gebrek worden genoemd, typisch voor de mens en die nauw verbonden zijn met een verlangen naar hun bevrediging.​Dorst, koude, honger, een prestatie, een genegenheid, kracht, persoonlijke voldoening, zijn bijvoorbeeld enkele van de meest voorkomende behoeften die mensen, zeker, zelfs maar één keer in ons leven zullen ervaren omdat ze in onze menselijke natuur zitten.Er
Wat is onderzoeken

Wat is onderzoeken

Onderzoeken is synoniem met analyseren, uitzoeken of navragen. We voeren een onderzoek uit omdat we iets niet weten en we hiervoor een oplossing moeten bieden. Het concept van onderzoek is toepasbaar op verschillende gebieden, vooral de wetenschappelijke, de politie of de historische. De onderzoeksactiviteit is een typische menselijke handeling, die alle individuen op een bepaald punt in ons leven uitvoeren met de bedoeling nieuwe kennis op te doen, conflicten of complicaties op te lossen die voor ons kunnen ontstaan, of om wetenschappelijke vragen te beantwoorden die een onweerlegbaar antwoord
Definitie van waarschijnlijkheid

Definitie van waarschijnlijkheid

De waarschijnlijkheid is de mogelijkheid die tussen verschillende mogelijkheden bestaat, dat een gebeurtenis of toestand zich voordoet​De waarschijnlijkheid dan, meet de frequentie waarmee een resultaat wordt behaald bij het uitvoeren van een experiment waarvan alle mogelijke resultaten bekend zijn dankzij de stabiliteitsvoorwaarden die de context vooraf aanneemt.De
Definitie van tekenen

Definitie van tekenen

Tekenen is de visuele kunst om iets in een tweedimensionaal of driedimensionaal medium weer te geven door middel van verschillende gereedschappen en / of methoden. Conventioneel tekenen wordt gedaan met potlood, pen, grafiet of krijt, maar er zijn meerdere technieken en mogelijkheden verbonden aan tekenen.
Definitie van gewoonte

Definitie van gewoonte

Gewoonte is elk gedrag dat op een systematische manier in de loop van de tijd wordt herhaald​Het moet duidelijk zijn dat een gewoonte niet louter een ijverig gedrag is, maar een mate van regelmaat moet hebben die verward wordt met het leven van de persoon die het vertoont. Bij uitbreiding wordt de manier van leven van priesters vaak een gewoonte genoemd.Al
Definitie van de natuur

Definitie van de natuur

Volgens het beoogde gebruik verwijst het woord natuur naar verschillende kwesties ...In algemene termen en in wat het meest wijdverbreide gebruik zou zijn, De term natuur duidt de verzameling aan van alles waaruit het universum bestaat en in wiens schepping en synthese er geen enkele tussenkomst van menselijke aard of enige andere is geweest, dat wil zeggen, het werd gegeven en gegenereerd op een volledig natuurlijke manier, zonder eisen of interventies, is ontwikkeld en wordt zo gepresenteerd en bewaard, of liever die dingen, entiteiten die, ondanks de soms kwaadaardige hand van de mens en zijn
Definitie van Utopia

Definitie van Utopia

Wat is utopie?.- Een utopie is de menselijke projectie van een ideale wereld, dat wil zeggen, het is de conceptie van een ideale wereld ontwikkeld door deze of gene persoon en die duidelijk zal afhangen van hun motivaties, ervaringen, onder andere, die hen ertoe brengen bouw in je geest die ideale wereld.
Definitie van textuur

Definitie van textuur

De term textuur verwijst naar het gevoel dat wrijven met een bepaald materiaal bij aanraking produceert en waarbij de tastzin de belangrijkste decoder daarvan is, aangezien het het voertuig is of verantwoordelijk is voor het produceren van het gevoel dat de textuur in kwestie heeft. .: zachtheid, hardheid, ruwheid, onder anderen.
Definitie van balans

Definitie van balans

Het heet evenwicht met de toestand waarin een lichaam wordt aangetroffen wanneer de krachten die erop inwerken elkaar compenseren en opheffen​Wanneer een lichaam in statisch evenwicht is, zal het, als het op die manier wordt gehouden, zonder enige vorm van wijziging, geen translatie- of rotatieversnelling ondergaan, terwijl als het licht beweegt, er drie dingen kunnen gebeuren: het object keert terug naar zijn oorspronkelijke positie ( stabiel evenwicht), wijkt het object nog verder af van zijn oorspronkelijke positie (onstabiel evenwicht) of blijft het in zijn nieuwe positie (onverschillig of n
Definitie van geweld op school

Definitie van geweld op school

Schoolgeweld wordt gedefinieerd als die acties die een directe schadelijke intentie hebben tegen een lid van de schoolgemeenschap, studenten, leraren, directeurs, ouders of ondergeschikt personeel en die ook worden verzonnen door een lid dat erbij hoort en die kunnen plaatsvinden binnen de school. onderwijsinstelling, die meestal het meest voorkomt of in andere fysieke ruimtes die verband houden met de school, zoals de omgeving van de school zelf of die waar buitenschoolse activiteiten worden uitgevoerd.
Definitie van constructie

Definitie van constructie

De term constructie wordt aangeduid als dat proces waarbij alles moet worden geassembleerd, van dingen die als fundamenteler worden beschouwd, zoals een huis, gebouwen, tot iets groots, zoals het geval is bij een wolkenkrabber, een weg en zelfs een brug..Dus we moeten naar deze wijzen, de kunst of techniek van het fabriceren van gebouwen en infrastructuren, zoals de meest wijdverbreide betekenis van het woord, zijn er echter nog meer .
Definitie van bedankt

Definitie van bedankt

Het woord Dank je is hij term die in onze taal het meest wordt gebruikt om dankbaarheid en dankbaarheid jegens iemand voor iets uit te drukken. Uiting van dankbaarheid en dankbaarheid in de Spaanse taalMet andere woorden, het is de meest wijdverspreide formule in de Spaanstalige wereld voor externaliseer dankbaarheid.
Definitie van perceptie

Definitie van perceptie

Perceptie is het ontvangen, interpreteren en begrijpen door de psyche van de sensorische signalen die afkomstig zijn van de vijf organische zintuigen. Dit is de reden waarom perceptie, hoewel het een beroep doet op het lichaam en fysieke problemen, rechtstreeks verband houdt met het psychologische systeem van elk individu, waardoor het resultaat bij een ander totaal anders is.
Definitie van moraal

Definitie van moraal

Moraliteit is de reeks overtuigingen en normen die het gedrag van mensen, individueel of in groepen, sturen en sturen.groep, in een bepaalde samenleving, is zoiets als de parameter die deze moeten weten wanneer er iets fout of juist is. Etymologisch is het woord afgeleid van het Latijnse moris, waarvan de vertaling die van zou zijn gewoonte, en hoewel de meeste mensen de termen moraal en ethiek door elkaar gebruiken en het is ook niet verkeerd, wordt moraal meer geassocieerd met concreet en praktisch handelen.
Definitie van Paradigm

Definitie van Paradigm

Een paradigma is een model of patroon dat wordt gedragen in een wetenschappelijke of epistemologische discipline of, op een andere schaal, in andere contexten van een samenleving. Het woord "paradigma" komt uit het Grieks en betekent "model" of "voorbeeld". De opvatting van het paradigma dateert uit de late jaren zestig en verwijst naar een bepaald model van denken of interpretatie van entiteiten dat overeenkomt met een bepaalde discipline en sociaal-historische context.
Definitie van code

Definitie van code

Er zijn veel soorten codes en dit hangt af van de context waarin deze term is opgenomen. Over het algemeen is de code een systeem van tekens en / of symbolen die door de gebruiker moeten worden getraind of geleerd om correct te worden gebruikt. In communicatie- en informatietheorie, de code is het integrale element van een communicatief systeem dat vormt of versleutelt het bericht bedoeld om te worden uitgezonden.
Definitie van analyseren

Definitie van analyseren

Analyseren is een bij uitstek intellectuele actie die kenmerkend is voor mensen en dat impliceert de realisatie van een analyse over een bepaalde kwestie of kwestie die van belang is.Ondertussen is de analyse zal de Erkenning van de elementen die een geheel vormen, is daarom dat ze elk van hen worden onderscheiden en vooral geobserveerd om zo effectief hun eigenschappen en basisprincipes te kunnen doordringen en zo meer te leren over hun aard, functie, onder andere.
Definitie van procedures

Definitie van procedures

De term procedures komt overeen met het meervoud van het woord procedure, terwijl een procedure de werkwijze is of de methode die wordt geïmplementeerd om bepaalde dingen, taken of bepaalde handelingen uit te voeren.In wezen bestaat de procedure uit het volgen van een reeks goed gedefinieerde stappen die de uitvoering van een taak op de meest correcte en succesvolle manier mogelijk maken en vergemakkelijken.
Definitie van natuurlijke getallen

Definitie van natuurlijke getallen

Het wordt genoemd als Natuurlijk nummer op dat nummer waarmee de elementen van een set kunnen worden geteld. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... zijn natuurlijke getallen.Opgemerkt moet worden dat dit de eerste reeks getallen was die mensen gebruikten om objecten te tellen.Dit type nummer is onbeperkt, dat wil zeggen dat wanneer het nummer één voor één wordt toegevoegd, het plaats maakt voor een ander nummer.
Definitie van dynamiek

Definitie van dynamiek

Dynamica is een tak van de fysica die de evolutie in de tijd van elk fysisch systeem bestudeert en beschrijft, in het bijzonder richt het zijn interesse op die factoren die veranderingen kunnen veroorzaken in het fysische systeem, het object van studie en hiervoor zal het deze kwantificeren en vergelijkingen voorstellen.
Definitie van Index

Definitie van Index

Onder index wordt verstaan ​​het systeem dat voornamelijk, maar niet uitsluitend, in boeken wordt gebruikt met als doel het materiaal dat erin terugkomt te ordenen en ordenen. De index is een geclassificeerde en min of meer toegankelijke presentatie die de lezer in staat stelt de meest bruikbare secties te vinden, en ook een lineaire volgorde vaststelt die nodig is om de lezing uit te voeren. Tra
Definitie van classificatie

Definitie van classificatie

Classificatie is de ordening of rangschikking door klassen.Kortom, de classificatie impliceert het zoeken in een geheel van al die dingen die een soort relatie behouden of delen om ze te groeperen. Over het algemeen is het hoofddoel van de classificatie om de best mogelijke volgorde te vinden, dat wil zeggen de duidelijkste, zodat het gemakkelijker is om te zoeken naar een bepaald element dat is geclassificeerd als het tijd is om te zoeken: dat wil zeggen, in de eerste plaats , het einde van alle classificatie.
Definitie van chromatische cirkel

Definitie van chromatische cirkel

De term 'chromatische cirkel' wordt gebruikt om te verwijzen naar de geometrische en vlakke weergave van kleuren. De chromatische cirkel is niets meer dan een symbolisatie van de schaal van kleuren waaruit het universum bestaat en die mensen met hun visie kunnen waarnemen. Deze kleuren zijn verspringend en progressief gerangschikt tussen verschillende tinten van dezelfde kleur die de ene of de andere kleur dichter bij elkaar brengen.
Schema definitie

Schema definitie

Een diagram is een grafische of symbolische weergave van een reeks ideeën of concepten die in verschillende vakgebieden met elkaar zijn verbonden. De visuele weergave van vaak abstracte of immateriële concepten die verband houden met het vormen van een symbolische figuur, wordt een schema genoemd.
Definitie van ontvangst

Definitie van ontvangst

Een ontvangstbewijs is een schriftelijk document dat wordt afgeleverd om vast te leggen en te bevestigen dat iemand heeft betaald wat hij verschuldigd was of moest betalen. Schriftelijk document dat wordt afgeleverd om een ​​ontvangen of geleverde betaling te garanderen, of om te bevestigen dat er iets is ontvangen Het wordt ook wel betaal constantheid.Aan
Definitie van redenering

Definitie van redenering

Redeneren is de reeks mentale activiteiten die bestaat uit het verbinden van ideeën volgens bepaalde regels en die een idee ondersteunen of rechtvaardigen. Met andere eenvoudigere woorden, redeneren is het menselijk vermogen dat het mogelijk maakt problemen op te lossen nadat er conclusies zijn getrokken die dat mogelijk maken.
Definitie van training

Definitie van training

Kort onderwijsproces waarbij kennis en technische vaardigheden worden verworven om doelen te bereikenIn algemene termen verwijst training naar de aanleg en aanleg die iemand zal observeren om een ​​bepaald doel te bereiken.Opleiding wordt in wezen beschouwd als een onderwijsproces van korte duur dat gebruikmaakt van een geplande, systematische en georganiseerde procedure waarmee het administratief personeel van bijvoorbeeld een bedrijf of organisatie de kennis en technische vaardigheden zal verwerven die nodig zijn om de doeltreffendheid ervan te vergroten. van
Definitie van Sunrise

Definitie van Sunrise

Het woord dageraad is de term die we meestal gebruiken om aan te duiden het moment van zonsopgang boven de horizon, dat wil zeggen, zonsopgang is het verschijnen van daglicht, laat deze gebeurtenis van het verschijnen van natuurlijke helderheid mensen weten dat het al is aangebroken en dat de dag is begonnen.
Wat is een scalenedriehoek

Wat is een scalenedriehoek

De driehoek is een veelhoek type wiens differentiële kenmerk is dat het is samengesteld uit drie zijden​Er wordt een driehoek gebouwd drie lijnen samenvoegen, wat de kanten hiervan zullen zijn geometrische figuurOndertussen zijn de bovengenoemde kanten op punten die worden genoemd hoekpunten.De genoemde onderdelen die de driehoek presenteert, dat wil zeggen, zijkanten, hoekpunten en binnenhoeken , zijn altijd aanwezig in een driehoek en zijn sine quanom condities van dit geometrische lichaam.Er
Definitie van Lithosphere

Definitie van Lithosphere

De lithosfeer is de buitenste laag van onze planeet aarde en bestaat uit de korst en een deel van de mantel, het is stevig en stijf en de meest oppervlakkige die er bestaat.Omdat het dus het buitenste deel is, kunnen we precies contact maken met de buitenkant, omdat het bijvoorbeeld de continenten en eilanden vormt.
Definitie van rationale getallen

Definitie van rationale getallen

De studie van getallen maakt deel uit van de essentie van wiskunde. Het idee van nummer is tegelijkertijd breed en complex. De meest voorkomende zijn de zogenaamde natuurlijke getallen (0, 1, 2, 3, 4 ...), waarmee geteld en opgeteld kan worden maar veel andere bewerkingen zijn niet haalbaar (de set van deze getallen wordt uitgedrukt met een hoofdletter N).
Definitie van beweging

Definitie van beweging

De beweging, voor monteurs is het een fysiek fenomeen waarbij de positie van een lichaam verandert dat is ondergedompeld in een set of systeem en het zal deze positieverandering zijn, met betrekking tot de rest van de lichamen, die dient als een referentie om deze verandering op te merken en dit is te danken aan het feit dat elke beweging van een lichaam een traject.
Definitie van kleurenpalet

Definitie van kleurenpalet

Het concept van kleurenpalet is er een dat wordt gebruikt om de reeks kleuren en tinten aan te duiden die bestaan ​​of gekozen zijn om een ​​object of oppervlak te versieren, schilderen, kleuren. Het kleurenpalet kan compleet zijn, dat wil zeggen met alle bekende kleuren, maar het kan ook de selectie van kleuren zijn op basis van de gelijkenis van tinten, etc. In de w
Definitie van ervaring

Definitie van ervaring

De term Ervaring wordt aangeduid als die vorm van kennis of bekwaamheid, die kan voortkomen uit observatie, uit de ervaring van een gebeurtenis of uit iets anders dat ons overkomt in het leven en waarvan het aannemelijk is dat het een stempel op ons drukt, vanwege het belang ervan. of vanwege de betekenis ervan​Die vaardigheid of kennis kan ook ontstaan ​​dankzij het systematisch oefenen in of van een vraag.Dit so
Definitie van Select

Definitie van Select

Het woord selecteren wordt veel gebruikt in onze taal om rekening mee te houden die actie waaruit ze kiezen, op een zorgvuldige manier dingen of individuen kiezen uit verschillende opties, die overeenkomen met dezelfde soort of categorie, omdat wordt aangenomen dat zij degenen zijn die het beste voldoen aan de voorwaarden die worden nagestreefd.
Definitie van doorzettingsvermogen

Definitie van doorzettingsvermogen

Het staat bekend als doorzettingsvermogen voor die waarde die sommige mensen hebben in hun acties en dat impliceert doorzettingsvermogen, vastberadenheid en vasthoudendheid om iets te bereikenOfwel een voorgesteld doel, zoals afstuderen in de door jou gekozen studierichting, een gezin stichten of een baan bereiken die je wilt krijgen, al dan niet voor het economische en professionele rendement dat het je kan opleveren.
Definitie van planimetrie

Definitie van planimetrie

De planimetrie is dat Topografie branch dat zorgt voor de weergave van het aardoppervlak in een vlak​Daarom concentreert het zijn studie op de reeks methoden en procedures die de neiging zullen hebben om een ​​schaalweergave te verkrijgen van al die interessante details van het terrein in kwestie op een plat oppervlak, behalve het reliëf en weergegeven in een horizontale projectie.Vervol
Definitie van capaciteit

Definitie van capaciteit

Capaciteit wordt de reeks middelen en vaardigheden genoemd die een persoon heeft om een ​​bepaalde taak uit te voeren. In die zin is dit begrip verbonden met dat van onderwijs, waarbij het laatste een proces is van het opnemen van nieuwe instrumenten om in de wereld te functioneren. De term capaciteit kan ook verwijzen naar positieve mogelijkheden van elk element.Over
Definitie van landbouw

Definitie van landbouw

Het wordt aangeduid met de term van landbouw Op dat menselijke activiteit die zowel gericht is op de teelt van het veld als op het fokken van dieren, dat wil zeggen dat het nauw verband houdt met landbouw en veeteelt​We moeten benadrukken dat beide activiteiten behoren tot wat de primaire activiteit van de economie wordt genoemd. H
Definitie van techniek

Definitie van techniek

Het wordt aangeduid met het woord techniek op dat Procedure die normaal gesproken is samengesteld uit een reeks regels of protocollen en waarvan de uiteindelijke missie is om een ​​bepaald resultaat te bereiken in een taak of activiteit die kan worden geassocieerd met verschillende gebieden, zoals: wetenschap, kunst, technologie, sommige sporten, onder andere.Proc
Wat is denken

Wat is denken

Het woord denken Het is een term die nauw verband houdt met intellectuele activiteit, zoals we die gewoonlijk in onze taal gebruiken om verschillende kwesties uit te drukken.Op de vorming en relatie van verschillende ideeën die door onze geest gaan we noemen het denken. We moeten nadenken over hoe we daar zullen komen.
Definitie van de kern van de aarde

Definitie van de kern van de aarde

De kern van de aarde is de naam die is gegeven aan de centrale en binnenste sfeer van planeet aarde​Onder de fundamentele componenten vinden we nikkel en ijzer, in een hogere verhouding en in minder hoeveelheid met zuurstof en zwavel.De straal die het heeft is ongeveer 3.500 kilometer, een omvang die groter is dan die van de planeet Mars en de interne druk ervan is miljoenen keren belangrijker dan die van het aardoppervlak. D
Definitie van Spring

Definitie van Spring

De term lente wordt aangeduid als een van de vier seizoenen van het jaar dat verstrijkt tussen winter en zomer, hoewel het als halfrond bepaalde almanakverschillen vertoont; op het noordelijk halfrond begint het op 21 maart en eindigt het op 21 juni en op het zuidelijk halfrond begint het op 21 september en eindigt het op 21 december.
Definitie van onderhoud

Definitie van onderhoud

Een reeks acties die tot doel hebben een item te onderhouden of te herstellen naar een goede werkende staatIn algemene termen verwijst onderhoud naar de reeks acties die gericht zijn op het onderhouden van een item of het herstellen naar een staat waarin het de vereiste functie kan uitvoeren of die het had uitgevoerd tot het moment dat het werd beschadigd, als er sprake is van een breuk waarvoor het relevante onderhoud en reparatie nodig was.
Definitie van presentatie

Definitie van presentatie

Met presentatie verwijst het naar het proces waarmee de inhoud van een bepaald onderwerp wordt gepresenteerd aan een publiek of een andere gekozen plaats, aangezien het de beste context is of vertegenwoordigt om het te presenteren.​In wezen is het doel van een presentatie om een ​​idee te geven en mensen te informeren over een onderwerp in kwestie en dat het om de een of andere reden door hen breed gewaardeerd en ontvangen zal worden, aangezien het een grote hulp kan zijn bij de ontwikkeling van uw taken of activiteit, bijvoorbeeld.Hoewel
Wat is decantatie

Wat is decantatie

Decanteren is een proces dat zich bezighoudt met het scheiden van een dichte vaste stof of vloeistof van een andere vloeistof die wordt gekenmerkt door minder dichtheid en vervolgens, vanwege deze eigenschap, het bovenste deel van het mengsel dat beide vormt, zal innemen. Het wordt veel gebruikt om heterogene mengsels te scheiden die bestaan ​​uit een vaste en een vloeibare stof of uit twee dichte vloeibare stoffen.Hoew
Definitie van evaluatie

Definitie van evaluatie

Het heet evaluatie naar het dynamische proces waardoor, en onduidelijk, een bedrijf, organisatie of academische instelling kan zijn eigen prestaties kennen, in het bijzonder zijn prestaties en zwakke punten, en zo voorstellen heroriënteren of zich richten op die positieve resultaten om ze nog winstgevender te maken.
Definitie van rechtspersoonlijkheid

Definitie van rechtspersoonlijkheid

De wet is de manier om menselijke relaties binnen een samenleving te ordenen. Voor harmonie en respect voor regels tussen de individuen die deel uitmaken van een gemeenschap, is het noodzakelijk om regels te ontwikkelen die coëxistentie organiseren. De wet ontwikkelt verschillende reglementen, codes en toepassingsgebieden (burgerlijk wetboek, wetboek van strafrecht, administratief recht, handelsrecht .
Definitie van plan

Definitie van plan

Een plan is vooral de gevolg van een idee, in het algemeen en om een ​​optimale organisatie te bereiken, Het zal de vorm aannemen van een schriftelijk document waarin het idee zal worden weerspiegeld, samen met de doelen, strategieën, tactieken, richtlijnen en beleid die in tijd en ruimte moeten worden gevolgd, evenals de instrumenten, mechanismen en acties die zullen worden gebruikt om de voorgestelde doelen bereiken en wat was de motivatie van het plan​Door het op een blad te schrijven of op de computer te typen, worden vergetelheid, verlies of andere problemen die de voortzetting van het
Definitie van echte getallen

Definitie van echte getallen

Reële getallen zijn alle getallen die op een getallenlijn kunnen worden weergegeven. Daarom worden getallen als -5, - 6/2, 0, 1, 2 of 3,5 als reëel beschouwd, omdat ze kunnen worden weerspiegeld in een opeenvolgende numerieke weergave, in een denkbeeldige lijn. De hoofdletter R is het symbool dat de reeks reële getallen vertegenwoordigt.
Definitie van statistieken

Definitie van statistieken

Het wordt met de naam van de statistiek aangeduid met die wetenschap die in haar basis een sterke aanwezigheid en actie van wiskunde aantoont en die zich voornamelijk bezighoudt met het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens die de omstandigheden in die verschijnselen van een willekeurig type trachten te verklaren.
Definitie van antecedent

Definitie van antecedent

De voorwaarde antecedent wordt normaal gesproken gebruikt om naar deze te verwijzen Omstandigheden die zich hebben voorgedaan vóór en in afwachting van anderen en die normaal kunnen worden gebruikt om latere situaties of gebeurtenissen te beoordelen of om gebeurtenissen uit het verleden te vergelijken met huidige en toekomstige gebeurtenissen.
Definitie van toezicht

Definitie van toezicht

De toezicht impliceert de actie van inspecteren, controleren, ofwel een baan of een soort activiteit en wordt altijd uitgeoefend door een senior professional die volledig is opgeleid voor dit doel​Dit laatste blijkt een sine quanom-aandoening te zijn, want wie de missie heeft om toezicht te houden op iets, moet op een hoger niveau zijn dan degenen die de activiteit of het werk uitvoeren waarvoor toezicht vereist is. I
Definitie van morele waarden

Definitie van morele waarden

Waarden die de man verbeteren en perfectionerenMorele waarden zijn al die kwesties die de mens ertoe brengen om zijn waardigheid als persoon te verdedigen en te groeien, omdat morele waarde de mens onvermijdelijk naar moreel goed zal leiden, dat, zoals we weten, het is wat het vervolmaakt, voltooit en verbetert.
Definitie van materialen

Definitie van materialen

Wanneer de term materiaal in het meervoud wordt gebruikt, dat wil zeggen materialen, verwijst dit over het algemeen naar de verzameling elementen die nodig zijn voor specifieke activiteiten of taken. Het begrip materialen kan worden toegepast op verschillende situaties en ruimtes, maar het zal altijd draaien om verschillende elementen die belangrijk en nuttig zijn om een ​​bepaalde handeling uit te voeren, maar ook om objecten die samen moeten worden gebruikt.Een
Definitie van misbruik

Definitie van misbruik

Misbruik is het toebrengen van een of andere vorm van schade dat kan zo veel zijn zowel fysiek als psychisch en dat, in het algemeen, plaatsvindt en onderbouwd is dankzij de macht die de persoon die het misbruik veroorzaakt of materialiseert, heeft over de persoon aan wie het zich voordoet, hetzij door een materiële superioriteit die hem beschermt en hem die kracht geeft ten opzichte van de ander, hetzij door de systematische dreiging dat hem iets ergs zal overkomen als hij niet akkoord gaat met deze beledigende handeling.
Definitie van sensatie

Definitie van sensatie

Indruk die iets bij onze zintuigen veroorzaakt Volgens het gebruik dat eraan wordt gegeven, het woord gevoel zal verschillende betekenissen hebben.Allereerst, sensatie wordt de indruk genoemd die iets produceert via de zintuigen, dat wil zeggen, het is de onmiddellijke reactie die de sensorische organen geven op de ontvangst van een stimulus​Met sensorische organen bedoelen we de ogen, oren, zicht, neus, mond en huid.De
Definitie van fabricage

Definitie van fabricage

Industrieel product dat het resultaat is van de transformatie van de grondstoffen waaruit het bestaat Een fabricage is een industrieel product, dat wil zeggen, het is de omzetting van grondstoffen in een volledig afgewerkt product dat al op een markt kan worden verkocht, dat wil zeggen dat het op de overeenkomstige markt wordt vermeld.
Definitie van Waifu

Definitie van Waifu

Anime en manga zijn een soort Japanse strips met een wereldwijde aanhang. De tekenstijl van beide geslachten is zeer nauwkeurig en uniek en de personages worden gepresenteerd met een sterke persoonlijkheid. In de anime- en manga-wereld is een waifu een vrouwelijk personage. Het woord waifu is gelijk aan vrouw, aangezien het een wijziging is van het woord vrouw in het Engels.
Definitie van student

Definitie van student

Het woord leerling is de term die het mogelijk maakt om de persoon die studies op middelbaar of hoger niveau uitvoert aan een academische instelling, hoewel er natuurlijk moet worden opgemerkt dat we het woord ook met grote herhaling gebruiken als synoniem voor student en per geval wordt het toegepast op alle individuen die een specifieke studie uitvoeren, ongeacht het studieniveau dat ze studeren.
Definitie van houding

Definitie van houding

De houding is de vrijwillige neiging van een persoon ten opzichte van het bestaan ​​in het algemeen of tot een bepaald aspect hiervan​Mensen ervaren verschillende emoties in hun leven die verre van gemotiveerd zijn door hun vrije keuze; Aan de andere kant omvat de houding die paranormale verschijnselen waarover de mens de vrijheid heeft en die hem helpen de verschillende uitdagingen die hem op de een of andere manier worden aangedragen het hoofd te bieden. Die n
Definitie van schoolreglement

Definitie van schoolreglement

Alle scholen hebben een reeks regels nodig, zodat er voldoende orde is in het onderwijsproces. Deze normen zijn vastgelegd in een schoolreglement.Het fundamentele idee van elke schoolregeling is om vast te stellen wat is toegestaan ​​en vooral wat verboden is in relatie tot het gedrag van leraren en studenten.Basi
Definitie van professionele ethiek

Definitie van professionele ethiek

Beroepsethiek impliceert een reeks principes en regels die een professionele activiteit in acht moet nemen bij de uitvoering van zijn werk en die vervolgens, vanuit dezelfde pijlers en basis van actie genomen, alle acties en activiteiten wil reguleren die worden uitgevoerd in het kader van dergelijke activiteiten.
Definitie van Crop

Definitie van Crop

Teelt is de praktijk van het zaaien van zaden in de grond en het uitvoeren van de nodige taken om er fruit uit te halen. Landbouw is een oude kunst die tot doel heeft het land te cultiveren door middel van verschillende behandelingen en alternatieven om groenten en fruit te verkrijgen die kunnen worden gebruikt voor voedings-, medicinale en esthetische doeleinden.
Definitie van cynisch

Definitie van cynisch

De term cynisch wordt herhaaldelijk gebruikt om te verwijzen naar het voorbeeld van cynisme dat een persoon vertoont, of de mate daarvan die de persoon in kwestie presenteert als een opvallend kenmerk van zijn persoon. Wanneer er wordt gezegd dat dit of dat een cynicus is, is dat omdat hij een duidelijke neiging heeft om niet te geloven in de goedheid en oprechtheid van andere mensen, dat wil zeggen dat de houding van het cynische type nauw verbonden is met sarcasme, ironie en spot.
Definitie van duurzaamheid

Definitie van duurzaamheid

De term duurzaamheid verwijst naar de balans tussen een soort en de hulpbronnen van de omgeving waartoe hij behoort. In wezen stelt duurzaamheid voor om aan de behoeften van de huidige generatie te voldoen, maar zonder de toekomstige capaciteiten van de volgende generaties op te offeren om aan hun eigen behoeften te voldoen, dat wil zeggen, zoiets als het zoeken naar het juiste evenwicht tussen deze twee kwesties.
Definitie van Cinema

Definitie van Cinema

Is genaamd bioscoop of cinematografie op de technologie die frames snel en achtereenvolgens reproduceert en de zogenaamde "illusie van beweging" creëert, dat wil zeggen de visuele perceptie dat bewegende beelden worden gezien. Het gebouw of de ruimte waar de films worden vertoond wordt ook wel bioscoop genoemd.
Definitie van boek

Definitie van boek

Een boek is een werk (dat met de hand kan worden geschreven, gedrukt of geverfd) gerangschikt op gebonden vellen papier en beschermd door een omslag. Om als boek te worden beschouwd, moet het over het algemeen ten minste 50 pagina's hebben en kan het in verschillende delen of delen worden verspreid.
Definitie van multiculturalisme

Definitie van multiculturalisme

Het staat buiten kijf dat we in een geglobaliseerde wereld in permanente transformatie leven. Globalisering heeft economische, sociale en culturele aspecten. Een van de gevolgen van de globalisering van de planeet is multiculturalisme, dat kan worden gedefinieerd als het naast elkaar bestaan ​​van verschillende culturele tradities op hetzelfde grondgebied. Een
Definitie van intrinsiek

Definitie van intrinsiek

Intrinsiek is dat wat essentieel is voor iets. Het tegenovergestelde van het intrinsieke is het extrinsieke, dat wil zeggen die elementen die niet essentieel en niet echt zijn voor iets. Warmte is inherent aan de zon en hetzelfde geldt voor witheid in relatie tot sneeuw of verlangen in relatie tot liefde.
Definitie van Vanguard

Definitie van Vanguard

De naam avant-garde staat bekend als het geheel van artistieke manifestaties die in de eerste decennia van de 20e eeuw werden ontwikkeld en die worden gekenmerkt door de nadruk die wordt gelegd op innovatie en in de confrontatie met gecanoniseerde esthetische normen.​Om het fenomeen te begrijpen, is het voldoende om de term te analyseren waaraan het zijn naam ontleent; de voorhoede is de linie die voor het eerst in contact komt met de vijand, dat wil zeggen, het is het verst gevorderd. E